منو سایت

Arzindzha Luna Classic باخت را جبران خواهد کرد!

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
Arzindzha Luna Classic باخت را جبران خواهد کرد!

در تمامی صرافی ها از کاربران هم مابه التفاوت پیشنهاد و فروش و هم درصدی کارمزد دریافت می شود، خوشبختانه در صرافی ارزینجا فقط تفاوت پیشنهاد و فروش محاسبه می شود. برای اولین بار در ایران لونا کلاسیک را بدون کارمزد خریداری کنید.